About


Our world is changing fast.

The future is being shaped by what we do right now. The role of artists, makers, designers and creative thinkers has never been more vital.We are a ground-breaking partnership between three leading creative institutions: The National College of Art and Design, University College Dublin, and the Institute of Art Design + Technology. Together we offer new skills, fresh networks and opportunities for learning throughout your life and career.

Thinkers and leaders from academia, the creative arts and industry have come together to create new programmes and fully accredited micro courses, putting you in control of your choices. As part of the Creative Futures family, you can access tailored courses that offer exciting and flexible ways of learning, new networks, extra-curricular resources and more.

Join us as we innovate, experiment and meet future change together.

Discover how CFA can work for you


Maidir linn

Tá ár ndomhan ag athrú go tapa.

 

Tá tionchar ar an todhchaí ag an méid atáimid á dhéanamh faoi láthair. Is tábhachtaí anois ná riamh an ról atá ag ealaíontóirí, déantóirí, dearthóirí agus smaointeoirí cruthaitheacha.

 

Is comhpháirtíocht cheannródaíoch muid de trí phríomhinstitiúid chruthaitheacha: Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus an Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta. Le chéile, cuirimid scileanna nua, líonraí úra agus deiseanna foghlama ar fáil ar feadh do shaoil agus do ghairme.

Tá smaointeoirí agus ceannródaithe ón saol acadúil, ó na healaíona cruthaitheacha agus ó earnáil na tionsclaíochta tar éis teacht le chéile chun cúrsaí nua agus micreachúrsaí lánchreidiúnaithe a chruthú, agus tú i gceannas ar do chuid roghanna. Mar chuid den phobal Creative Futures, beidh teacht iomlán agat ar áiseanna uile an champais, idir leabharlanna agus chlubanna, idir líonraí nua agus acmhainní seach-churaclaim.

Bí linn agus muid i mbun nuálaíochta agus tástála chun aghaidh a thabhairt le chéile ar na hathruithe a thiocfaidh amach anseo. Faigh amach conas is féidir le CFA oibriú ar do shonsa.


Ethos & Values

Partner Institutions

Funders

Industry & Cultural partners

Industry Council

Why CFA?